Welkom

Jaarvergadering/Feestavond

Zaterdag 9 september jl. vond de jaarvergadering en feestavond plaats. Na acht jaar penningmeester/bestuurslid te zijn geweest had  Lian Vermunt eerder al  kenbaar gemaakt het stokje graag over tw willen dragen. Staande de vergadering werd Alphons Diepstraten bereid gevonden haar plaats in te nemen Met luid applaus stemden de aanwezige leden in en wordt Alphons veel succes toegewenst met zijn bestuursfunctie. Lian werd hartelijk bedankt voor haar inzet voor onze buurtvereniging en ontving hiervoor uit handen van plv voorzitter Joris Buijs het bekende “glasblazen” haantje.

Daarna volgde een gezellige feestavond met een bijzonder leuke quiz die met nipte voorsprong gewonnen werd door de dames.
3 EB © de Haansberg 2013